2015-02-16

Röst

Glöm inte bort hur lite
de andra vet om dig.
Bli inte upprörd när de visar det;
på så sätt kan de inte fördöma dig eller
förkasta.

Med ryggen mot en okänd vägg står vi,
och framför blicken som vill veta att den finns
förgrenar sig livstiden
i en bild av världen
som är en värld av bilder av världen.

Det är inte farligt, och
avståndet till den andre
är alltid like stort, men
inte större än till väggen som ansiktet brutits
ur.

Lär känna kylan i människorösten,
det gråa ämne som dränker våra namn
så som tiden kväver ansiktet.
Lär känna, som en kroppstyngd,
det du inte vet
så att det visar sig för de andra
och ingen fördömelse sker, och ingen
förkastelse.

-- Ulf Eriksson

Yours sincerely, The Evil Albino.

No comments:

Post a Comment