2009-04-04

tired - trött

tiredtrött
i  made a room
and filled it
with comforters
and pills

i had a book
with words
that wouldn't
fill the pages

i don't look
in the mirror
anymore, there's no
one there anyway

i beat the walls
but they don't
feel anything
and no one hears
jag skapede ett
tankerum
och fyllde det
med filtar och piller

jag hade en bok
med ord
some inte
beskrev sidorna

jag speglar
mig inte längre
det finns ingen där
på andra sidan

jag bankar
på väggarna
men de känner inget
och ingen hör

No comments:

Post a Comment